W dniach 19-21 czerwca 2009 w ECCC w Warszawie-Falenicy Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty: Porozumienie bez przemocy; Porozumienie w rodzinie i w bliskich relacjach - warsztaty metody Porozumienie Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, zwanej językiem serca.

Celem metody jest nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi bez wywierania presji i przemocy, jednocześnie dążąc do zaspokojenia naszych ważnych potrzeb i wartości.

Warsztaty poprowadził zespól trenerów: Karsten Schacht-Petersen (Dania) i Zofia Aleksandra Żuczkowska

 PROGRAM WARSZTATÓW

 Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania:
- jak nawiązać głęboki kontakt z drugim człowiekim w trakcie rozmowy.
- na czym polega komunikacja według czterech kroków PBP.
- potrzeby a strategie ich zaspokjania
- czy wszystkie potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić?
- jak przeżywać konfliktowe sytuacje zachowując szacunek do siebie i najbliższych.
- jak skorzystać z tego, co dają nam konflikty.
- jak wyrażać wdzięczność a jak niezadowolenie i złość.
- jak znaleźć radość w wykonywaniu naszych codziennych, "rutynowych" zajęć.

Osobny blok tematyczny poświęcony był zagadnieniom wychowania wg. metody PBP:

- potrzeby dzieci
- potrzeby rodziców
- słuchanie dzieci z empatią,
- czy potrzeby dziecka są "ważniejsze" niż rodzica czy odwrotnie i dlaczego
- potrzeby dzieci na różnych etapach ich rozwoju