Budynek przy ulicy Nieszawskiej 24  (zobacz na mapie) powstał w 1928 roku i służył jako pensjonat. Po śmierci właścicielki, pani Genowefy Strukowskiej, został podzielony na dwie części, z których jedna przypadła pani Lucynie Strukowskiej de Graff. W styczniu 2016 roku pani Lucyna przekazała swoją część naszemu Stowarzyszeniu, podpisując umowę użyczenia.

 

 

Dzięki pani Lucynie Stowarzyszenie może realizować jeden ze swoich celów: stworzenie domu psychoduchowości. Psychoduchowość to naszym zdaniem najskuteczniejsza forma pomocy osobom zranionym i cierpiącym w ich dążeniu do odzyskania sensu i radości życia, do odkrycia pełni człowieczeństwa. Czasami bowiem inne drogi okazują się niewystarczające: psychoterapia kończy się ślepą uliczką, a intensywnie prowadzone praktyki duchowe ujawniają konieczność podjęcia psychoterapii. Wierzymy, że dopiero połączenie w jednym miejscu i czasie wysiłków osób duchownych i profesjonalnych działań psychoterapeutów może przynieść najlepsze owoce w procesie pomagania.

 

 

Poprzez nasze działania chcemy umacniać i ratować małżeństwa i rodziny, pomagać w kształtowaniu dobrych relacji z innymi, prowadzić do uzdrowienia ze zranień i uwolnienia od wpływu negatywnych doświadczeń. Prowadzimy warsztaty o komunikacji dla małżeństw i narzeczonych, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików i kobiet w dysfunkcyjnych związkach.

 

W domu w Ciechocinku odbyły się dotychczas:

 

Krajowy Zjazd Kobiecych Grup wsparcia - marzec 2016

 

 

Rekolekcje ignacjańskie - marzec 2016

 

 

Rekolekcje dla małżeństw z małymi dziećmi - maj 2016

 

 

Rekolekcje ignacjańskie - czerwiec 2016

 

 

Dekretem biskupa włocławskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku w domu została ustanowiona Kaplica z możliwością stałego przechowywania Najświętszego Sakramentu.

 

  
Pragniemy, aby dom jak najszybciej zaczął służyć potrzebującym pomocy.
 
Zdajemy sobie jednak sprawę z jego mankamentów i konieczności zapewnienia gościom lepszych warunków.
Budynek wymaga remontu, w pierwszej kolejności wymiany okien. Jesteśmy otwarci na ofiarność osób, które chciałyby wesprzeć naszą działalność w miarę swoich możliwości.
 
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.

 

Nasz numer konta: 68 2130 0004 2001 0623 1831 0001